Learn and transform
with Strategy sphere

StrategySphere is a new up coming web page optimizing your skills in using Ai s and your subject of interest

اشتیاق به ایجاد فضاها

مجموعه جامع خدمات تخصصی ما به طیف وسیع مشتریان، از صاحبان خانه تا توسعه‌دهندگان تجاری پاسخ می‌دهد.

نوسازی و مرمت

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

پشتیبانی مستمر

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

دسترسی به اپلیکیشن

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

مشاوره

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

مدیریت پروژه

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

راه‌حل‌های معماری

تلفیقی از تخیل و تخصص را با راه‌حل‌های معماری Études تجربه کنید.

آرایه‌ای از منابع

مجموعه جامع خدمات تخصصی ما به طیف وسیع مشتریان، از صاحبان خانه تا توسعه‌دهندگان تجاری را پاسخ می‌دهد.

اپلیکیشن معماری Études

  • با معماران دیگر همکاری کنید.
  • ویترین پروژه‌های شما.
  • دنیای هنر را تجربه کنید.
گردشگر در حال عکاسی از یک ساختمان
پنجره‌های یک ساختمان در نورنبرگ، آلمان

خبرنامه Études

  • دنیایی از مقالات تامل برانگیز.
  • مطالعات موردی که معماری را ارج می نهند.
  • دسترسی انحصاری به بینش‌های طراحی

«Études هزاران ساعت کار را برای ما صرفه‌جویی کرده و بینش‌هایی که هرگز فکر نمی‌کردیم امکان‌پذیر باشد، را در دسترس قرار داده‌است.»

آنی اشتاینر

مدیر عامل، گرین‌پرینت

مشاهده، خواندن، شنیدن

به بیش از ۹۰۰ مشترک بپیوندید

در جریان هر چیزی که باید بدانید باشید.